Prof. Dr. Haşim KELEBEK
Dekan V.
 
 Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÖZER
Dekan Yardımcısı
 
Nejla ARIK
Fakülte Sekreter V.